Mã analys lifone

LiConnect - Ứng dụng di động

 • Thay đổi/ Thêm/ Xoá các số điện thoại khẩn cấp
 • Tuỳ chỉnh nội dung tin nhắn khẩn cấp
 • Kiểm tra số dư của SIM
 • Kiểm tra mức sóng thiết bị Lifone
 • Kiểm tra điện áp/ ắc quy
 • Miễn phí trên AppStore hay CHplay

LiConnect - Phần mềm ứng dụng kết nối Lifone với điện thoại thông minh được phát triển bởi Dozatech. Sản phẩm được thiết kế với ngôn ngữ và thói quen sử dụng của người Việt.

LiConnect cho phép người dùng có thể tuỳ chỉnh các tính năng trên điện thoại khẩn cấp Lifone như:

 • Thay đổi/ Thêm/ Xoá các số điện thoại khẩn cấp
 • Cài đặt nội dung tin nhắn khẩn cấp
 • Kiểm tra số dư của SIM
 • Kiểm tra mức sóng thiết bị Lifone
 • Kiểm tra điện áp/ ắc quy

Phần mềm có sẵn tại AppStore (cho điện thoại Iphone) hoặc CHplay (cho điện thoại Android)

giới thiệu

Chứng nhận và chứng chỉ